PRIVACY STATEMENT

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe GameGrip omgaat met persoonlijke informatie.

Jij staat centraal bij alles wat we doen. Daarom behandelen we jouw persoonlijke informatie met respect en kun je zelf aangeven welke informatie je met ons deelt.

Dit Privacy Statement omschrijft hoe GameGrip Holding B.V. en/of GameGrip Events B.V. en/of GameGrip Agency B.V. (hierna: GameGrip) omgaan/omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van GameGrip en kopers van tickets van door GameGrip georganiseerde toernooien, festivals, concerten en andere evenementen (hierna: “de gebruiker” of “jij”). GameGrip acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen. We hebben ons best gedaan om deze uitleg zo kort mogelijk te houden en begrijpelijk te maken.

In het algemeen kan GameGrip gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je je aanmeldt voor een nieuwsbrief van GameGrip, als je een ticket koopt van een evenement van GameGrip, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze (toernooi- of festival) websites, apps of sociale media gebruikt. De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden. We zullen dit hieronder verder toelichten.

HOE VERZAMELEN WE GEGEVENS?

GameGrip kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag of gebruik maakt van onze klantenservice, een account creëert op de website of een toernooi-/festivalwebsite of deelneemt aan een winactie die GameGrip organiseert.

Via eigen websites en apps – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt GameGrip via de websites die GameGrip beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies. Dit zijn de eigen website gamegrip.nl en de toernooi-/festivalwebsites van GameGrip. Ook kunnen we, als je hiervoor toestemming geeft, locatiegegevens via onze apps ontvangen.

Via websites van derden – GameGrip maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van GameGrip op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als verwerker voor GameGrip optreden. Je kunt daarbij denken aan de online verkoop van kaarten voor door GameGrip georganiseerde evenementen. Opdrachtnemers van GameGrip kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. GameGrip is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van GameGrip plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende websites.

Op evenementen – GameGrip kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. Dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij GameGrip hiertoe wettelijk wordt verplicht.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

GameGrip kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die GameGrip van jou kan verzamelen zijn:

 • Contact- en accountgegevens – Zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, het aantal gekochte tickets en stoelnummer(s);
 • Betalings- en factuurgegevens – Wanneer je een ticket koopt voor de financiële afhandeling en administratie;
 • App en website gegevens – Zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website of app. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het “Cookiebeleid”;
 • Door jou publiekelijk geplaatste gegevens – Zoals reacties op onze blog of napretpagina’s of op door ons beheerde social media sites geplaatste berichten;
 • Informatie over jouw voorkeuren – zoals de muzieksmaak op basis van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder bestelde kaarten;
 • Speciale gegevens – In het geval dat je mindervalide bent, willen we er zeker van zijn dat je kunt genieten van een optimale beleving. Om te kunnen voorzien in jouw toegankelijkheidsvereisten verzamelen we gegevens van jouw behoeften. Dit kunnen gegevens zijn die je bij een aanvraag voor een mindervalideplaats aan ons verstrekt over jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid; en
 • Gegevens van minderjarigen – In de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WE DEZE GEGEVENS?

GameGrip kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou

Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je een contract met ons aangaat (bijvoorbeeld om een toegangsbewijs te kopen), zodat wij:

 • de bestelling kunnen verwerken;
 • de betaling kunnen aanvaarden;
 • jou klantenservice kunnen verlenen.

Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen

 • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze evenementen en diensten te verbeteren;
 • Voor onze marketingdoeleinden, om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen (zoals toernooien en festivals), die door of in opdracht van GameGrip worden georganiseerd. Denk dan bijvoorbeeld aan e-mails met toernooi-/festivalinformatie of alerts per email over soortgelijke evenementen;
 • Om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan events;
 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat kaarten in handen komen van echte fans. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens gebruiken om misbruik van ons intellectuele eigendom (bijv. onze merken of partners), fraude of andere misdrijven te voorkomen.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Jouw keuzes en rechten” staat hierover meer informatie.

WAAR JE TOESTEMMING VOOR HEBT GEGEVEN

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden bij de aanschaf van een toegangsbewijs geef je ons toestemming:

 • Om contact met je op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke events. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media-platformen. Je kunt deze marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes & rechten” hieronder;
 • Om je diensten te leveren gebaseerd op jouw locatie – zoals via onze festivalapps waarmee je jezelf op de kaart kunt zien. We kunnen jouw locatie gebruiken om je pushmeldingen te sturen over wat er om je heen gebeurt;
 • Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze websites en apps (zie ons “Cookiebeleid” voor meer informatie);
 • Om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheidsvereisten – als je mindervalide bent en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen.

MET WIE DELEN WE GEGEVENS?

 • Binnen de familie van bedrijven die diensten voor ons leveren zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning;
 • Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd;
 • Onze medepromotors en event partner die specifieke diensten organiseren of leveren bij een event (in overeenstemming met hun privacyverklaring);
 • Derden die door jou ingekochte goederen en diensten leveren (bijvoorbeeld merchandise) zodat zij bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren;
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Websites van derden

Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van GameGrip waarnaar GameGrip linkt of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. GameGrip is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. GameGrip raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

JOUW KEUZES EN RECHTEN

 • Je kunt je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. 
 • Voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons “Cookiebeleid”.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb je het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kun je een e-mail sturen naar.

JOUW INFORMATIE ONDERHOUDEN

GameGrip doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. Let wel: het internet is nooit 100% veilig. Zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

CONTACT OPNEMEN

Als je vragen hebt over het bovenstaande of onze benadering van privacy kun je contact met ons opnemen via of GameGrip, Ravelijn de Grenadier 17, 4461 DH, Goes.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

GameGrip behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van GameGrip te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen we je daarover infomeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook toestemming.

Laatste wijziging: 25 oktober 2019

Our mission

Our clients are at the heart of everything we do. It is our mission to facilitate peak performance by unburdening our clients, allowing them to get the most out of their career, both financially and in terms of achievement. In our event business we aim to organize high impact experiences that leave a lasting impression on the audience while tailoring to the different needs of all stakeholders involved.

What we do

Our services can be categorized into three main pillars: Agency, Financial Intelligence and Events. We are committed to providing leading solutions to our clients for today and the future. It is our conviction that an agent should take care of his athlete, not the other way around. Because you, as an athlete or entertainer, should be able to focus your attention on your passion.

en_USEnglish
nl_NLNederlands en_USEnglish
Scroll to Top