disclaimer

Disclaimer (NL)

Deze website www.gamegrip.nl (de “Website”) is eigendom van GameGrip Holding B.V. (hierna te noemen “GameGrip”), een onderneming met adres Ravelijn de Grenadier 17, Goes. GameGrip is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74034758.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website

GameGrip behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

GameGrip besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Aansprakelijkheid

GameGrip is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en GameGrip tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

GameGrip is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en GameGrip is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is GameGrip niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. GameGrip aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij GameGrip voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GameGrip is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met GameGrip via .

Our mission

Our clients are at the heart of everything we do. It is our mission to facilitate peak performance by unburdening our clients, allowing them to get the most out of their career, both financially and in terms of achievement. In our event business we aim to organize high impact experiences that leave a lasting impression on the audience while tailoring to the different needs of all stakeholders involved.

What we do

Our services can be categorized into three main pillars: Agency, Financial Intelligence and Events. We are committed to providing leading solutions to our clients for today and the future. It is our conviction that an agent should take care of his athlete, not the other way around. Because you, as an athlete or entertainer, should be able to focus your attention on your passion.

en_USEnglish
nl_NLNederlands en_USEnglish
Scroll to Top